Nederlands English

Kom meedoen

Gezelligheid en leuk korfballen, dat is Oranje-Nassau. Voor jong en oud. Van jeugdkamp tot studenten-toernooien, van themafeesten tot selectieweekends en natuurlijk onze zeer succesvolle Kangoeroe Klup. We hebben studentenkorting! Bekijk de agenda en doe mee (eerste keer gratis).

Aanmeldformulier

Voordat u het formulier invult is het noodzakelijk om de hierna vermelde voorwaarden, regelingen en kenmerken van Korfbalvereniging Oranje Nassau door te nemen. Bent u het daarmee eens dan schrijft Oranje-Nassau u of uw kind graag in als lid. 

Voorwaarden voor lidmaatschap

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tm 30 juni daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor die periode. 
 • Betaling van contributie gaat in op dag 25 van de maand volgend op de aanmeldingsdatum als lid van de vereniging. De contributie wordt berekend over 10 perioden, vanaf 1 augustus tm 31 mei. 
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per email) te gebeuren voor uiterlijk 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie van de vereniging en is pas geldig na bevestiging van de ledenadministratie. Opzegging na dit tijdstip kan voor het komende verenigingsjaar financiële verplichtingen met zich meebrengen. 
 • Oranje-Nassau stuurt per email naar alle leden een nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie over de wedstrijden, uitslagen en algemene informatie.  
 • Door ondertekening wordt ook verklaard dat je akkoord bent met de statuten en het huishoudelijke reglement van Oranje-Nassau. 
 • Bij uitwedstrijden van de jeugd wordt van de ouders, die over een auto beschikken, verwacht dat zij per toerbeurt beschikbaar zijn om te rijden. 
 • De ledenadministratie draagt zorg voor aanmelding naar het Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond. 

Kenmerken

 • Het korfbalverbond kent twee gescheiden competities: een veld- en een zaalcompetitie 
 • Er wordt voor de 1e helft van de veldcompetitie getraind en gespeeld in de periode september tot eind oktober op de kunstgrasvelden aan het Loopveld – Aanloop 1 te Amstelveen. De 2e helft van de veldcompetitie wordt gehouden van 3e week april tot en met half juni. 
 • De zaalcompetitie wordt gespeeld in de periode begin november tot en met 2e week april. De trainingen op woensdag vinden voor zover mogelijk in Sporthallen Zuid plaats; de wedstrijden op zaterdag vinden voor zover mogelijk in Sporthal De Pijp plaats. Dit is echter ook afhankelijk van de beschikbaarheid van deze zalen. 
 • Voor de standaardteams worden de wedstrijden op zaterdag ingepland; het midweekteam speelt op thuis op woensdag en uit afhankelijk van de tegenstander. 
 • De recreanten trainen op maandagavond en Nassau Fit op woensdagavond. 

Categorieën en leeftijden

Senior 19 and up € 254,00
Junior 16 up till 18 years € 197,00
Aspirant 12 up till 15 years € 145,00
Pupil 6 up till 11 years € 110,00
Kangoeroe 5 years and younger € 25,00
Recreantenlid € 145,00
Algemeen Reserve (AR) € 145,00
Niet-spelend lid € 94,00
Senior met studentenkorting € 195,00

Referentiedatum: 31 december. Gratis lidmaatschap mogelijk via Jeugdfonds sport.

Persoolijke informatie

Ondergetekende verklaart hiermede, dat hij/zij als lid wenst toe te treden tot de Korfbalvereniging “Oranje-Nassau” en verklaart zich te zullen houden aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Ingevuld door

Nieuw lid

Persoonsgegevens (toestemming)

Betaling

No image