tijd over – ga puzzelen of youtuben

 19 maart 2020 om 23:29 door Eric

Sommige online kranten hebben een eigen puzzelpagina.

Klik hier voor de AD puzzels.

klik hier voor puzzels van denksport

===================================================

Of bekijk oude series op Youtube:

Toen was geluk heel gewoon: Nel en Zus gaan korfballen bij Henk van de Berg.

Jaap vertrouwt het niet met het gemengd douchen.

Klik op: https://www.youtube.com/watch?v=CdrQ4p-IenU&spfreload=1#t=81.268082

===================================================

Of de show van de tros van bijna 40 jaar geleden met heel veel bekende en toen jonge bekende nederlanders. bv Andre van Duin, Andre Hazes, LUV, etc

https://www.youtube.com/watch?v=9bmdGijTEjU&fbclid=IwAR1ls3OUY26hczmpIRTMpBqMLaLZXIZFKlUylpCGpfB3iy12etTcfmzGEHw

===================================================

Of speel het blauw-wit ganzenbordspel

===================================================

De spelregelquiz (van het KNKV) leverde een zee aan informatie aan spelregels:

Ruim duizend korfballers deden de afgelopen maand mee aan de online spelregelquiz. Door wekelijks twintig vragen te beantwoorden, konden ze op een leuke en leerzame manier met korfbal bezig blijven. Dat het leerzaam was bleek wel uit het feit dat gemiddeld een kleine veertig procent van de vragen goed beantwoord werd.

De vragen en antwoorden per onderdeel vind je in de terugblik van deel ééndeel tweedeel drie en deel vier. De terugblik per onderdeel kun je gebruiken om de quiz te doen als je er nog niet aan mee hebt gedaan of om de quiz nogmaals te doen.

Zeven moeilijkste vragen
Een verdediger houdt zijn tegenstander voortdurend een hand voor de ogen, mag je dat bestraffen met een vrije worp? (27% goed)
Nee. In de aanwijzingen van voorheen de Technische Commissie dd 01.08.1999 staat: “Het houden van een hand voor de ogen van een tegenstander is geen spelovertreding, maar wangedrag. Bij constatering ervan dient de scheidsrechter alert op te treden: een informele waarschuwing geven en – bij herhaling – niet schromen een formele waarschuwing te geven door het tonen van de gele kaart”. Er mag dus geen vrije worp voor gegeven worden. Deze aanwijzing is nog steeds van toepassing.

Een paal breekt af, mag je toestaan dat de vervangende paal dan geplaatst wordt op een platte metalen plaat? (27% goed)
Ja. Als een paal breekt en de vervangende paal niet in de grond kan worden gezet maar in het bekende voetstuk dan is dat toegestaan, zie spelregelboek §1.3. Deze paragraaf geeft echter wel aan dat de voorkeur uit gaat naar het plaatsen van palen in het veld. Als een paal, die in de vloer staat, tijdens de wedstrijd kapot gaat en moet worden vervangen mag de reservepaal die niet in de vloer past met een plaat op de vloer te worden geplaatst. Uitgangspunt: liever spelen met twee verschillende palen dan niet spelen of de wedstrijd staken.

Een verdediger maakt een overtreding waardoor een scoringskans verloren gaat. De bal komt bij een andere vrijstaande aanvaller. Mag je voordeel geven? (27% goed)
Nee. In de spelregels bij §3.11a staat: “Overtredingen die het verloren gaan van een scoringskans voor een aanvaller tot gevolg hebben moet de scheidsrechter direct een strafworp toekennen.” Een verplichting dus, waarbij de scheidsrechter er wel voor honderd procent van overtuigd moet zijn dat een potentiële scoringskans verloren gaat.

Nadat je hebt gefloten voor het nemen van een vrije worp laat de nemer de bal vallen, de bal raakt het grond. Een aanvaller loopt in. Moet je fluiten? (28% goed)
Ja. Aanvallers mogen pas inlopen als de bal in het spel is gebracht. Als de nemer van de vrije worp de bal stuit of omhoog gooit en weer vangt is de bal dus nog niet in het spel gebracht. De bal is in het spel gebracht als 1. een verdediger raakt de bal aan; 2. de bal een afstand van ten minste één meter (gemeten over de vloer) heeft afgelegd en een medespeler raakt de bal aan terwijl hij met beide voeten op de vloer buiten de vrijeworpcirkel staat; 3. de bal is volledig buiten de vrijeworpcirkel gekomen. Voor de nemer van de vrije worp geldt dat de termijn van vier seconden door blijft lopen. Het laten vallen van de bal, op welke plek dan ook, is op zich geen overtreding.

Een speler houdt de paal vast. Moet je fluiten? (29% goed)
Nee. In de spelregels bij § 3.6s staat dat het vastpakken van de paal alleen verboden is als een speler daardoor in een beter positie komt, bijvoorbeeld om hoger te springen of sneller richting te kunnen veranderen of zich af te zetten. De paal ‘gewoon’ vastpakken of vast hebben is dus niet verboden. De overtreding van de aanvaller wordt bestraft met een spelhervatting, de overtreding van de verdediger wordt bestraft met een vrije worp.

Het gezicht van de speler stemt niet overeen met de foto. Mag je de speler verbieden om aan de wedstrijd deel te nemen? (33% goed)
Nee. Je mag een speler niet verbieden om aan de wedstrijd deel te nemen  als  het gezicht van de speler niet overeenstemt met de foto. Je moet er wel melding van maken op het digitale wedstrijdformulier. Soms blijkt bij de controle vooraf al dat een legitimatie ontbreekt en vraagt de aanvoerder aan de scheidsrechter of de speler toch mee mag doen. Het argument dat de scheidsrechter voor de wedstrijd heeft aangegeven dat de speler wat hem betreft mee mag doen wijst de tuchtcommissie af. De scheidsrechter gaat daar niet over; hij is verplicht het ontbreken van de legitimatie op het wedstrijdformulier te vermelden, maar hij is niet gerechtigd om wel of geen toestemming te geven.

Uit een spelhervatting in de aanval wordt rechtstreeks gescoord. Je geeft de spelhervatting op de plaats waar vanaf gescoord is. Is dit juist? (34% goed) 
Nee. In de spelregels bij § 3.9c staat: “Uit een spelhervatting mag de nemer van de spelhervatting niet rechtstreeks scoren. Hij mag eerst scoren nadat de bal in het spel is gebracht en is aangeraakt door een andere speler. Een overtreding wordt bestraft met een spelhervatting onder de korf voor de verdedigende ploeg”. Schieten op de korf of als een schot mislukt is het geen overtreding. Het verbod richt zich op het scoren en niet op het schieten.

Meer informatie over spelregels
Het spelregelboek, de verschillende bestuursbesluiten, het reglement van wedstrijden het document ‘vragen en antwoorden’ lagen ten grondslag aan de quizvragen. Het is altijd zinvol om daar eens in te kijken om te weten hoe de regelgeving tot stand is gekomen. De laatste uitgave van het spelregelboek 2017 vind je hier. Voor wie dieper in de spelregelmaterie wil duiken is aan te raden ook eens de vragen en antwoorden over spelregels 2018/2019 te bekijken. Ook de bestuursbesluiten en het reglement van wedstrijden zijn goed om door te lezen.

Datum: 6 mei 2020 uur
————————————————————————————————————————–

Geef een reactie