Agenda 2019

Vanwege het zomerreces is er weinig aktiviteit. De eerste training voor de recreanten is op 26 augustus op het veld.

 

In september willen we een recreantentoernooi organiseren op ONs veld.