Opfrismoment Spelregels – uitgebreide versie

 31 augustus 2021 om 16:39 door Eric

Opfrismoment spelregels

Het KNKV heeft vorig seizoen een aantal nieuwe spelregels geïntroduceerd. Omdat het een tijdje geleden is dat er wedstrijden gespeeld zijn, hier een opfrismoment:

  • Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal. Degene, van wie de doelkans verloren gaat, neemt de strafworp. Dus als er bij een doorloopbal een overtreding op de aangever wordt gemaakt, moet de strafworp genomen worden door degene, die doorliep; dus niet de aangever. En na 2x te vroeg inlopen bij een vrije bal, wordt de strafworp genomen, door de nemer van de vrije bal.
  • Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken.
  • De opgooibal is afgeschaft. Dit is een fout. Hij wordt alleen niet meer genoemd in de spelregels. Maar het staat de scheidsrechter vrij, om met een opgooibal een beslissing te forceren. 
  •  Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt. Dus ook  als het voetbal invloed op het spel heeft, maar niet opzettelijk is, gaat het spel gewoon verder.
  • Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.
  • Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.N.B. Ik heb diverse opmerkingen (in blauw) aan dit bulletin toegevoegd, omdat ik de eerste versie te summier en onduidelijk vind en in één geval onjuist .

Eric.

Geef een antwoord