Covid 19

versoepelingen vanaf 15 januari 2022

====================================================

maatregelen vanaf 19 december2021

=================================================================

update 2 dec. Géén wedstrijden voor senioren zo lang
‘avond-lockdown’ van kracht is

Veel leden hebben snel gereageerd op ONze oproep om aan te geven wat je de komende weken wilt, waarvoor dank! Zo kunnen we snel beslissen en is er voor iedereen iets meer duidelijkheid.

De jeugdwedstrijden gaan door.

Er zijn niet genoeg heren die aangegeven hebben wedstrijden te willen spelen. Dus hebben we besloten voor de senioren géén wedstrijden te spelen zo lang de ‘avond-lockdown’ van kracht is. Ook de optie van oefenwedstrijden met de tegenstanders van 1 is niet te realiseren. Wel bleek er genoeg animo om te trainen op de thuis-zaterdagen. Dit gaan we dan ook doen op:

Zaterdag 4 december van 13:05 tot 14:30 in de Pijp
Zaterdag 18 december van 14:30 tot 16:00 in Ookmeer

Bij het betreden van de sporthal is het verplicht om een geldig CoronaToegangsBewijs te overleggen. Draag een mondkap en houdt anderhalve meter afstand. Tijdens het sporten is dit niet verplicht. Publiek is niet toegestaan.

Heb je na dit bericht toch nog vragen of ben je het niet eens met beslissing, zoek ONs (het bestuur) dan op via whatsapp of bestuur@oranjenassau.net, we houden graag de dialoog open met de leden.

Hopelijk dalen de besmettingen snel en is het weer mogelijk normaal te sporten.
Aan al ONze leden werkzaam in de zorg: wij zijn jullie dankbaar, en we hopen dat de werkdruk snel weer terugkeert naar normaal!

Namen het bestuur,
Micha Stolk

 ==========================================

Bericht van het bestuur n.a.v. de huidige coronamaatregelen 30 november 2021

Zoals jullie vast niet ontgaan is, zijn er op de persconferentie van afgelopen vrijdag opnieuw nieuwe maatregelen getroffen om het Corona-virus te beteugelen.

Na 17:00 uur mag er niet meer gesport worden, zowel buiten als binnen.
Ook voor ons als vereniging betekent dat weer veel veranderingen. Hieronder zetten we ze voor jullie op een rijtje.

Er zal geen Move it Monday zijn t/m 13/12.

Ook is er geen trainen voor de jeugd en de senioren + recreanten op maandag en woensdag in de verschillende sporthallen t/m 15/12.

Wel zal er per week worden gekeken of er buiten getraind kan worden tussen 16:00 en 17:00 uur door de jeugdleden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit zal in de Whatsapp groepen van de jeugdteams worden gedeeld.

De wedstrijden van de jeugd (F, E, B) kunnen gelukkig gespeeld worden.

De wedstrijden van het Midweekteam worden per definitie na 17:00 uur gespeeld en zullen niet doorgaan.

De wedstrijden van het eerste vallen onder wedstrijdkorfbal en zullen niet doorgaan.

De wedstrijden van het tweede vallen onder breedtesport en mogen en zullen in principe gespeeld worden. De bond stelt zich wel flexibel op in verband met de bijzondere omstandigheden.

Daarom doen we een oproep aan alle breedtesport korfballers (midweek en zaterdag) om aan te geven of zij willen spelen de komende periode in het tweede. Op deze manier kunnen wij inventariseren of het tweede onder de huidige omstandigheden deel zal nemen aan de competitie. Wij vragen jullie uiterlijk morgen, 1 december, aan te geven via een reply in Whatsapp dan wel via een mail naar micha.on@gmail.com hoe jullie hier in staan.

Ook de spelers van het eerste vragen wij om aan te geven of ze in het tweede willen spelen. Wij weten op dit moment echter nog niet of dat ook mag.

Er bestaat een mogelijkheid om op thuiswedstrijd-dagen te trainen/partijtje te spelen in de tijd dat oorspronkelijk het eerste zou spelen en/of het tweede (indien die wedstrijd niet door gaat). Geef dit ook aan indien je hier behoefte aan hebt.

Het kamerdebat op woensdag 1 december kan nog e.e.a. doen wijzigen, mogelijk ten positieve. Hopelijk kunnen we hier binnenkort nog over berichten.

Het Bestuur

=========================================================

Uitgebreide maatregelen per 28-11-2021

====================================================================

Uitgebreide maatregelen per 13-11-2021

=================================================================

Maatregelen van 02 november 2021

Wat betekent dit voor de zaalsport, info klik hier

=================================================================

update 14 september 2021 OVERHEID

====================================================================

Covid-protocol

Voor iedereen geldt:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke sportbeoefening 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • Er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit.

Voor tijdens het sporten geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen zonder beperkingen wedstrijden gespeeld worden;
 • Kleedkamers en douches zijn geopend;
 • Er mogen toeschouwers aanwezig zijn, deze dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. (In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan).

Voor kantines geldt:

 • Voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca;
 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn;
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.

Voor onduidelijkheden check de website van de KNKV: https://www.knkv.nl/faqcorona/

========================================================================