Corona Protocol voor Oranje Nassau

 3 oktober 2020 om 00:00 door Eric

Update van het coronaprotocol 29-09-2020

Hieronder lees je aan welke regels en voorwaardes wij en jij moeten voldoen om veilig te kunnen sporten en blijven te kunnen sporten.

Lees dit goed door en als ouder van de jongste jeugd, geef deze instructie goed aan de kinderen door zodat zij weten wat ze allemaal te wachten staat.
In het algemeen gelden de regels en maatregelen die vanuit de overheid en het RIVM worden
opgedragen. Houd je daar goed aan! Daaraan zijn de onderstaande maatregelen door NOCNSF, KNKV en ackv Oranje-Nassau toegevoegd:
• Corona-coördinatoren zijn aanwezig tijdens trainingsavonden (trainers) en zaterdagen
(vrijwilligers)
• De Corona-coördinator zal voor aanvang van de training of wedstrijd bij de spelers een
gezondheidscheck doen.
• Per team mogen er maximaal 4 staff leden aanwezig zijn.
• Neem je eigen bidon mee.
• Er mag maar 1 persoon in het materiaalhok & schuur zijn.
• Na de training/wedstrijd zullen de ballen gereinigd worden.
• Elk team mag trainen en wedstrijden spelen en hoeft daarbij geen anderhalve meter
afstand te houden.

Tijdens alle activiteiten buiten de trainingen en wedstrijden om dient
iedereen van 18 jaar en ouder anderhalve meter afstand te houden.
• Indien een speler een blessure o.i.d. heeft, gaat veiligheid voor alles en wordt de speler
door de trainer/begeleider geholpen waar nodig. Ook als dat betekent dat de
afstandsregel overtreden moet worden. Belangrijk om daarna wel extra goed de handen
te reinigen.
• Ouders/toeschouwers zijn niet toegestaan op het veld.
• Kantine blijft tot nader order gesloten.

Voor iedereen boven de 12 jaar geldt: Als je ziek of verkouden bent, kom je niet naar het veld
totdat je negatief getest bent.
Ben je negatief getest, mag je weer komen korfballen. Echter adviseren we leden/ouders om dit
wel te overleggen met de teamgenoten als de klachten niet verminderd zijn.

Op het moment dat het team alsnog van mening is dat de gezondheid van alle betrokkenen in het geding is, kan besloten worden om niet te starten of te stoppen of te starten zonder de speler met de klachten.
Mocht je positief getest zijn op het corona virus, dan stel je je team, het bestuur en de TeZa
hiervan op de hoogte. Er zal dan verdere actie ondernomen worden.

————————————————————————————————————–

Trainingen :

Om 17.30 traint de F. Dit zijn kinderen t/m 12 jaar.
• Spelers zijn niet eerder dan 17:20 op het veld aanwezig.
• Ouders kunnen niet bij de training komen kijken, de kinderen worden afgezet en de
ouders verlaten het terrein tot het moment van ophalen.
• Je kleedt je thuis om.
• De training eindigt om 18.30, na de training verlaat je direct het veld.

Om 17:30 traint de C.
Hier gelden de onderstaande regels voor spelers (t/m 18 jaar) en trainers:
• Spelers zijn niet eerder dan 17:20 op het veld.
• De kinderen komen veelal zelf naar het trainingsveld. Anders zetten de ouders de
kinderen af en verlaten het terrein tot het moment van ophalen.
• Je kleedt je thuis om.
• Training duurt tot 18.30, na de training verlaat je direct het veld.

Om 19:30/20:00 starten de Senioren.
Hier gelden de onderstaande regels voor spelers en trainers:
• Spelers zijn niet eerder dan 19:15/19:45 op het veld
• Je kleedt je thuis om.
• Training duurt tot 21.00/21.30, na de training verlaat je direct het veld.

————————————————————————————————–

Wedstrijden:

• Wij vragen alle leden en bezoekende verenigingen zoveel mogelijk om thuis om te kleden en te douchen. Dit geldt natuurlijk ook als je zelf uit moet spelen.

Ben je klaar met (douchen en) omkleden dan word je verzocht direct de kleedruimte te
verlaten, zodat er ruimte vrijkomt voor anderen die de kleedruimte nodig hebben.
In de kleedkamer dient iedereen anderhalve meter afstand te houden.

• Het bespreken voor en in de rust van een wedstrijd dient buiten op het veld plaats te
vinden, zodat in- en uitloop van de kleedkamers geminimaliseerd wordt
• Schud geen handen, geef geen high-fives.
• Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten ook tijdens de wedstrijd 1,5m
afstand van elkaar houden (langs het veld). Zorg dus dat je voor iedereen een stoel
beschikbaar hebt (of neem plaats op de grond). Zorg dat je niet overdreven veel
reservespelers hebt.
• De Corona-coördinator zal voor aanvang van de training of wedstrijd bij de spelers een
gezondheidscheck doen.
• Toeschouwers zijn niet toegestaan op het veld.

• Als je een uitwedstrijd hebt, probeer dan van tevoren het coronaprotocol te lezen van de
vereniging waar je naar toe gaat. Zo weet je wat je kan verwachten en aan welke regels
je je dient te houden. In geval van uitzonderlijke of onduidelijke situaties zullen de
instructies van de coronacoördinatoren en/of bestuursleden moeten worden opgevolgd
van de ontvangende vereniging.
• De vereniging geeft het advies om een mondkapje te dragen als je ouder bent dan 12 jaar
in de auto (als je niet uit hetzelfde huishouden komt).

Uit-wedstrijd of Bezoekende verenigingen:

• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven
kijken naar de wedstrijd.
Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er
dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden.
• Bij uitwedstrijden van seniorenteams zijn alleen de spelers, reservespelers en staff leden
van het team welkom. Er zullen geen toeschouwers aanwezig zijn tijdens deze
wedstrijden.

———————————————————————————————

Het uitgangspunt is dat we samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de
coronamaatregelen. Mochten er zaken niet goed verlopen, stem dit met elkaar af en maak het
bespreekbaar. Alleen samen zorgen wij ervoor dat we mogen blijven korfballen! We vertrouwen
op ieders medewerking.
Mocht je vragen/opmerkingen hebben dan kan je contact opnemen met het bestuur via
bestuur@oranjenassau.net.
Wij wensen jullie allen heel veel sportplezier,
Het volledige protocol van NOC/NSF vind je hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Het bestuur
1 oktober 2020

————————————————————————————————–

Veel gestelde vragen – KNKV

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdteams vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen
blijven kijken naar de wedstrijd. Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven,
dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te
worden. We adviseren per 4-tal maximaal 3 auto’s en per 8-tal maximaal 5 auto’s te
hanteren.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet
onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet
blijven kijken.

Hoe moet ik om gaan met de verplichte gezondheidscheck?
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de
training/wedstrijd.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy.
Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je
op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Geef een antwoord